GREy - funkcjonalność

Dokumentcja i ocena ryzyka lotu za naciśnięciem guzika

Wykonanie bezpiecznej operacji BSP w nieznanym terenie wymaga doskonałego przygotowania pod kątem rozpoznania topografii terenu oraz wystepujących ryzyk. Proces analizy ryzyka ma nie tylko wymiar operacyjny, ale również formalny. 
Uzyskanie zezwolenia na lot BSP wymaga wykonania analizy ryzyka naziemnego. Zgromadzenie i integracja danych niezbędnych do wykonania takiej analizy jest bardzo praco- i czasochłonna. GREy to intuicyjny portal internetowy z narzędziami zgodnymi z SORA/PDRA/STS/N-STS dający dostęp do repozytorium danych geograficznych i aeronautycznych. Narzędzia  GREy umożliwiają automatyczne wykonanie analizy ryzyka dla zaplanowanej trasy lotu z repozytorium danych geograficznych pod kątem profilu pionowego oraz map gęstości populacji i stopnia ryzyka naziemnego z wbudowanymi mechanizmami rozliczalności. 

Zaplanuj trasę lotu

Użyj dostępnych warstw mapy, aby zaplanować optymalną trasę lotu. Dostępne warstwy:

 • Dane aeronautyczne

 • Warstwa przeszkód wysmukłych (wieże komunikacyjne, linie energetyczne, wiatraki, trakcja kolejowa itp.)​

 • Mapa gęstości populacji (wymagana do określenia iGRC)

 • Mapa ryzyka naziemnego (dostępna dla Polski)

 • Mapa topograficzna

 • Mapa satelitarna

Zdefiniuj parametry lotu

Zdefiniuj parametry planowanego lotu w celu uzyskania spersonalizowanego raportu oceny ryzyka operacyjnego:

 • Typ misji

 • Charakterystyka BSP

 • Dane pilota

 • Minimalna deklarowana wysokość lotu​

 • Promień strefy ryzyka

 • i więcej

Pobierz automatycznie wygenerowany raport

Zamów kompleksowy raport dla zaprojektowanej lub zaimportowanej trasy (KML) zawierający m.in.:

 • Dane misji

 • Metadane zbiorów źródłowych danych wykorzystanych do obliczeń

 • Obliczone wartości i rozliczenia iGCR

 • Rozszerzone profile wysokości dla każdego segmentu lotu  (z niezależną informacją dla bufora ryzyka):

  • Model Powierzchni Terenu (DSM)

  • Przeszkody wysmukłe

 • Mapa "bliskości" terenu i przeszkód

 • Mapa ryzyk naziemnych (ERC) (tylko Polska)​

 • Dane społecznościowe - DSM dostarczany przez operatorów BSP

 • Wstępnie wypełniony formularz wniosku zgody na lot (EASA) 

Wykonaj dodatkowe analizy

GREy wyposażony jest w dodatkowe narzędzia umożliwiające:

 • Obliczenie statystyk wysokości dla danej trasy lotu lub obszaru planowanej operacji

 • Pobieranie numerycznego modelu Powierzchni Terenu (DSM) dla danej trasy lotu lub obszaru planowanej operacji w celu wykonania analizy w zewnętrznym oprogramowaniu

 • Obliczanie profilu terenu (wraz z buforem ryzyka i przeszkodami wysmukłymi) z możliwością pobrania w formacie CSV

Wygenerowany raport należy zachować w celu potwierdzenia wykonania wiarygodnej analizy ryzyka w przypadku audytu ULC lub na okoliczność wypadku

 

1

2

3

4